Bez-nazwy-3
2019-05-31

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce"

31 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się XI edycja konferencji "Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce", podczas której stu uczestników z 13 uczelni z całej Polski zaprezentowało referaty w następujących panelach tematycznych:

Bądź na bieżąco

Aktualności

zdjecoe

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

Zapoznaj się

Harmonogram konferencji

Pobierzharmonogram

Dzień 01

2019-05-30

Warsztaty biznesowe

Warsztaty biznesowe dotyczące:
- tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas - metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo - rozwojowych
- komercjalizacji badań - źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
- wyceny własności intelektualnej - wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną także aspekty prawne ochrony własnych badań.

Daniel Dereniowski

Prezes zarządu HugeTECH sp. z o. o.

Dzień 02

2019-05-31

Rejestracja uczestników/powitalna kawa

Otwarcie konferencji

Dziekan Wydziału Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

dr Krzysztof Szpara

Wykład otwarty pt. "ProtoLab - jak przy pomocy pasji przekuć idee w działający produkt bądź rozwiązanie"

Animator Koordynujący ProtoLab Podkarpackie Centrum Innowacji

LOGO PCI

Karol Kibałko

Przerwa kawowa

Sesje tematyczne

1. INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU (KM 22)
2. ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, REHABILITACJA - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA (KM 12)
3. BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA (KM 16)
4. TURYSTYKA I EKOLOGIA (KM 17)
5. PANEL ANGLOJĘZYCZNY (KM 116)

Przerwa obiadowa

Taberna pod Sosnami

Sesje tematyczne

1. INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU (KM 22)
2. ROZWÓJ INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I IT (KM 17)
3. ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, REHABILITACJA - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA (KM 12)
4. DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA (KM 16)
5. PANEL ANGLOJĘZYCZNY (KM 116)

Oficjalne zakończenie konferencji

Wyjazd autokaru

Moderator: dr Mirosława Braja

Katedra Finansów
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dominik Sromek

Cykliczność gospodarcza a peryferyjność Polski w Europie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Mateusz Mierzejewski

Ujednolicenie i dopasowanie strategii w kontekście zarządzania marką

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Agnieszka Słomba

Analiza działań merchandisingowych stosowanych w punkcie sprzedaży detalicznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Joanna Tabisz

Wpływ zmian spożycia alkoholu w Polsce w latach 2001-2016 na płaszczyznę społeczną i ekonomiczną

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Brygida Sowa

Czynniki determinujące ceny wybranego koszyka kryptowalut

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Herman Cherniaiev

Proces dyfuzji innowacji w energetyce

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin Rychlak

Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Marzena Stanek

Polska w międzynarodowym programie badania kosmosu a rozwój innowacyjnej gospodarki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kamil Wilk

Zarządzanie ryzykiem w świetle normy ISO 31 000

Politechnika Lubelska

Anna Chmura

Przerwa obiadowa

Taberna pod Sosnami

Wpływ kryzysów na kształtowanie się kapitału intelektualnego sektora WIG-spożywczy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jakub Garncarz

Stan bezpieczeństwa mobilnych aplikacji bankowych

Politechnika Lubelska

Katarzyna Szustakiewicz

Responsible Finance – jak nadać praktyczny wymiar tej koncepcji?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jakub Kalandyk

Jak zarządzać finansami, czyli zasady wyboru optymalnego funduszu inwestycyjnego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Joanna Leń-Mamot

Koncepcja homo oeconomicus i jej rola w ekonomii

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Agata Gumieniak

Czerpanie wiedzy ze społeczeństwa przy wykorzystaniu koncepcji mądrości tłumu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Paweł Gruszowski

Praca zarobkowa i oszczędności społeczeństwa studenckiego studiów stacjonarnych Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Adrian Kojder

Odkrycia ekonomii behawioralnej i ich wpływ na zachowania konsumentów

Uniwersytet Rzeszowski

Anna Głowacz

Zjawisko inflacji - przyczyny, rodzaje i skutki

Uniwersytet Rzeszowski

Iwona Bachórz

Moderator: dr Marek Jaszuk

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Innowacyjne dodatki umożliwiające produkcję mieszanek bitumicznych z destruktem asfaltowym

Politechnika Lubelska

Michał Wróbel

Walka o każdą klatkę - czyli trochę o podstawach optymalizacji grafiki w grach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Kamil Radomski

Przedwczesna śmierć projektów - czyli jak gier NIE robić

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Krystian Szejerka

Blockchain - rewolucja 2.0

Uniwersytet Rzeszowski

Aleksandra Stelmaszczyk

Gry komputerowe a edukacja

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Ewa Basara

Znaczenie Big data w biznesie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Katarzyna Bober

Miasta przyszłości - perspektywy rozwoju

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Adam Kwaśnik

Wykorzystanie sensora Kinect do sterowania robotem

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Michał Furgał, Wojciech Pałka, Dawid Darłak

Płatności mobilne w Krośnie w świetle badań użytkowników

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Marzena Stanek

Sklepy internetowe w komunikatorach oparte na Bot.API

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Oleksandr Martsinkovskyy

Machine Learning jako środek rozwoju społeczeństwa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Marcin Kołek

Moderator: dr Marlena Krawczyk-Suszek

Katedra Fizjoterapii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Medycyna niekonwencjonalna elementem rehabilitacji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Damian Moskwa

Niesteroidowe leki przeciwzapalne - najczęściej stosowane leki bez recepty

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Magdalena Miazga

Oznaczenie zawartości związków polifenolowych, witaminy C i barwników karotenoidowych w bulwach ziemniaka pochodzących z upraw ekologicznej i konwencjonalnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Karol Krakówko

Filozofia Wellness – nowoczesne spojrzenie na zdrowy styl życia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Natalia Cisło

Edukacja osób starszych a poziom ich wiedzy dotyczącej zaleceń żywieniowych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Mateusz Lejwoda

Wpływ adalimumabu na mikromacierzowy profil ekspresji genu TUFT1 w fibroblastach skóry in vitro

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jakub Krzaczyński

Symbiotyczny grzyb "SCOBY" - charakterystyka i możliwości wykorzystania w produkcji napojów funkcjonalnych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tomasz Wójcik

Zastosowanie naparu herbacianego "Kombucha" do produkcji fermentowanych napojów mlecznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marcin Kruk

Jakość życia i tolerancja wysiłku fizycznego seniorów uczęszczających na zajęcia aqua joggingu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Hubert Lautenszleger

Wpływ ćwiczeń jogi na dolegliwości bólowe kręgosłupa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Olena Bura

Przerwa obiadowa

Taberna pod Sosnami

Czy pielęgniarki mogą czuć się bezpiecznie w pracy? - analiza agresywnych zachowań pacjentów wobec pielęgniarek w Polsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Aleksandra Marzec, Katarzyna Szkamruk, Karol Sobczyk

Kondycja Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2012-2018 w perspektywie wzrostu wydatków na służbę zdrowia a prywatyzacja jako narzędzie rozwiązania dylematu funkcjonowania służby zdrowia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dawid Błachowicz

Ocena zawartości związków polifenolowych w owocach jeżyny z upraw ekologicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Joanna Horoszewicz

Charakterystyka spożycia napojów energetyzujących oraz wiedzy na temat skutków ich działania wśród wybranej grupy młodzieży

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Patryk Pokorski

Sprawność funkcjonalna i chód u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Irena Dubyk

Ryzyko zawodowe związane z zakażeniem drogą krwiopochodną wśród pielęgniarek w województwie świętokrzyskim i podkarpackim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Paulina Janas, Patrycja Nakonieczna, Aleksandra Marzec

Rola fizjoterapii we współczesnej medycynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Ewelina Nieckarz

Fenomen twórczości osób chorych na Parkinsona w świetle aktualnych opisów badawczych

Uniwersytet Rzeszowski

Beata Jamrógiewicz

Moderator: dr Iwona Leonowicz-Bukała

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Kreowanie wizerunku na LinkedIn przez organizacje związane z piłką nożną w Polsce

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aleksandra Kuzior

Nowe media we współczesnej komunikacji

Politechnika Lubelska

Aleksandra Iwaniak, Anna Zarzycka, Kamila Suchowolak

Przekraczanie granic wolności słowa – etyka dziennikarska we współczesnych mediach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wiktoria Wiater

Role komentatora sportowego w transmisji telewizyjnej meczu piłki nożnej. Typologia piłkarskich sprawozdawców telewizyjnych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Michał Mryczko

ABC obsługi grafika – o komunikacji grafik-klient z obu perspektyw

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Daria Pyziak

Techniki manipulacji stosowane przez media

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Agnieszka Spisak

Prawne granice pracy dziennikarza w Polsce

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Paulina Wnęk

Social media - nowe rozwiązania w turystyce

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Aleksandra Paździor

Infografika - skuteczna forma komunikacji wizualnej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Karolina Góraj

Znaki i symbole w komunikacji wizualnej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Izabella Bednarz

Identyfikacja wizualna jako klucz do wyróżnienia marki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Sylwia Wójcik

Moderator: dr Elżbieta Inglot-Brzęk

Katedra Nauk o Polityce i Administracji
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Bezpieczeństwo wykonywania pracy na rusztowaniach budowlanych

Politechnika Lubelska

Dagmara Samołyk

Wpływ polityki na gospodarkę na przykładzie embarga polsko-rosyjskiego

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kacper Igielski

Partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna formuła wykonywania zadań publicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Monika Wosik

Kondycja amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w latach 2001-2018 w kontekście wojen w Zatoce Perskiej a gospodarka Stanów Zjednoczonych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dawid Błachowicz

Globalizacja prawa i jej wpływ na gospodarkę kraju

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patrycja Dąbrowska

Niestabilność przepisów prawnych główną barierą rozwoju działalności gospodarczej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stefania Strzałka

Kraje skandynawskie a szanse i zagrożenia dotyczące imigracji

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Agata Gumieniak

Finanse publiczne a dzietność - wpływ przemian demograficznych na gospodarkę

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wojciech Krzyżak

Moderator: mgr Łukasz Stokłosa

Katedra Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Preferencje wyboru środka transportu podczas wyjazdów turystycznych w okresie wakacyjnym wśród członków polskich Studenckich Kół Naukowych

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Justyna Smoliniec

Prawie wszystko o Kanadzie

Uniwersytet Rzeszowski

Marta Obacz

Świadomość studentów Politechniki Rzeszowskiej w zakresie alternatywnych produktów turystycznych na przykładzie urban exploringu

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Marcelina Czepiel

Świadomość ekologiczna społeczeństwa studenckiego Rzeszowa w zakresie wybranych aspektów ochrony środowiska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Karolina Pieniążek

Analiza ruchu turystycznego i gospodarki odpadami na przykładzie Tatrzańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego

Politechnika Warszawska

Sylwia Adach

Strategia gospodarki cyrkularnej w kontekście działań ekologicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Paweł Gruszowski

Konsumpcjonizm a ekologia – o wpływie konsumpcji w Polsce na środowisko

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jakub Garncarz

Nasilenie ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych, aspekty ekonomiczne i społeczne. Oddziaływanie na środowisko naturalne

Politechnika Warszawska

Sylwia Adach

Innowacje technologiczne w rolnictwie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Joanna Leń-Mamot

Moderator: mgr Sylwia K. Mazur

Department of Political Science and Administration
Institute for Researches on Civilizations
University of Information Technology and Management in Rzeszow

Qatar Blockade: Impact of geopolitics on commercial airline operations in the Middle East

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Rohan Kishore

Brexit - Future of Europe

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Diana Sabitova

Alternative solutions and their impact on the environment caused by aviation industry

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Zvikomborero Anesu Chirume, Nguyen Manh Thai Duong, Maria Ivanova Dosheva

Brexit and its potential consequences for Polish regional airports

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Karolina Olechowska, Gabriela Rudzińska

Mars Colonization: A Dream Too Far

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Priyanjan Kheto

Memes, a social gene

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Patryk Gulczyński

Nuclear pollution in case of Kazakhstan

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Aiym Kairgazinova

Where does the plastic waste end up?

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Zhanel Sagnayeva

Ethical issues in gene editing

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Anastasiia Meretin

Ethical issues in a mission to Mars

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Rakhat Abylkasymova

Lunch break

Taberna pod Sosnami

The Relationship Between the European Union and the United States Under Donald Trump

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Mieczysław Moneta

The actual effect from refugees and asylum seekers migration to Europe and mass media's view on this situation

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Darya Radayeva

EU Cyber-security law and Julian Assange's case

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Deniz Daniel Chag

Common Agriculture policy - Europe's protectionism

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Santosh Srinivas Kumar Mantripragada

Human trafficking in Europe and what we can do to stop it

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Maria Ivanova Dosheva

EU’s external relations with Asian countries. Case of Vietnam

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Nguyen Manh Thai Duong

The grounding of B737 Max and its consequences for Boeing Company

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Paweł Skawiński

Dowiedz się więcej

Zarejestruj się

Opłata konferencyjna

udział bierny i czynny

PLN 80

 • materiały konferencyjne oraz gadżety
 • publikacja (dla chętnych)
 • przejazd busem na trasie Rzeszów - Kielnarowa i z powrotem
 • certyfikat uczestnictwa
 • nagrody za najlepsze referaty w panelu
 • dwie przerwy kawowe
 • obiad
 • warsztaty biznesowe organizowane w przeddzień konferencji
 • Zarejestruj się

Ważne terminy

Dodatkowe informacje

 • do 15 maja 2019 - termin nadsyłania zgłoszeń
 • do 20 maja 2019 - termin dokonywania opłaty konferencyjnej
 • 30 maja 2019 - bezpłatne warsztaty biznesowe w Samsung Inkubator
 • 31 maja 2019 - konferencja "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"
 • Najlepsze artykuły mogą zostać opublikowane w czasopismach: Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, Studia Humana, Soci@lCommunication
 • Wstępna weryfikacja tekstów do publikacji odbędzie się na podstawie abstraktów przesłanych w zgłoszeniu.
 • Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Akademiku WSIiZ w Kielnarowej
 • Zarezerwuj nocleg

 

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać przelewem na konto Organizatora:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Mjr H. Sucharskiego 2

35 - 225 Rzeszów

 

Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów

nr 86124026141111000039633628

z dopiskiem: Konferencja KN imię i nazwisko

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż tydzień przed rozpoczęciem konferencji, opłata nie jest zwracana.

Organizatorzy

Honorowy patronat

Partner technologiczny

Patronat medialny

GŁÓWNY PARTNER KONFERENCJI

Partnerzy

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” - zadanie finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zapoznaj się z lokalizacją

Miejsce konferencji

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn

Nie zapomnij zaprosić swoich znajomych!

Napisz do nas

Wątpliwości? Pytania? Sugestie?