Główny Partner

Główny Partner

PCI – Podkarpackie Centrum Innowacji zostało GŁÓWNYM PARTNEREM KONFERENCJI. Pan Karol Kibałko, Animator Koordynujący ProtoLab Podkarpackie Centrum Innowacji, przeprowadzi wykład otwarty pt. „ProtLab – jak przy pomocy pasji przekuć idee w działający produkt bądź rozwiązanie”