Wsparcie MNiSW

Podobnie jak w ubiegłym roku, XI Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” uzyskała wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę. Dzięki temu opłata konferencyjna została obniżona do kwoty 80 zł.

 

 

➡️ Sprawdź naszego Fanpage’a