PCI Głównym Partnerem Konferencji

PCI Głównym Partnerem Konferencji

Główny Partner Konferencji – Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. to wielokontekstowy projekt, którego działalność opiera się głównie na łączeniu nauki z biznesem oraz na rozwijaniu kluczowych umiejętności wśród badaczy i personelu administracyjnego, a głównym celem jest zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników działalności naukowo-badawczej.

Monika