Bez-nazwy-3
2022-05-25

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XIII edycji konferencji Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która  odbyła się w dniach 25-26 maja 2022 roku.

W wydarzeniu tym udział wzięli młodzi naukowcy z 17 uczelni (akademii, uniwersytetów i politechnik oraz innych uczelni publicznych i niepublicznych), którzy zaprezentowali łącznie 55 referatów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim w pięciu panelach tematycznych:

 • Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu
 • Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji
 • Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania
 • Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku
 • Zrównoważony rozwój

Celem konferencji jest promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

Dotychczasowe edycje pozwoliły „Nauce i pasji” wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny w całej Polsce. Z roku na rok staramy się, aby wydarzenie to nabierało coraz większego znaczenia - zarówno w kategorii naukowej, kulturalnej, jak i społecznej.

Zapraszamy za rok!

 

A tymczasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu z konferencji 🙂

Zobacz film z XIII edycji konferencji:

Bądź na bieżąco

Aktualności

zdjecoe2

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Zapoznaj się

Książka abstraktów - materiały konferencyjne

Pobierzharmonogram

Dzień 01

2022-05-25

Rejestracja uczestników

Przechwytywanie

Powitalna kawa

Otwarcie konferencji

Dziekan Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

dr-inż.-Zofia-Nizioł-Łukaszewska-300×200

dr hab. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

Wykład otwarty pt. „Jak komunikować wyniki badań w 2022 roku? Web 2.0 i Etos 1.0”

K. Łuczaj

dr Kamil Łuczaj

Przechwytywanie

Przerwa kawowa

INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU

Panel obejmuje zagadnienia z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych, a wystąpienia poświęcone współczesnym problemom gospodarczym, tendencjom rynkowym w skali globalnej i krajowej oraz rozwojowi innowacyjnej gospodarki. Omawiane są też kwestie zarządzania przedsiębiorstwem i projektami, rządowe metody wsparcia inicjatyw gospodarczych, problemy demografii i migracji, zjawiska towarzyszące wyczerpywaniu się surowców naturalnych oraz kryzysów gospodarczych.

IMG_6879-300×200

Moderator: mgr Karolina Palimąka

Connet, czyli synergia potrójnej helisy

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

mgr Joanna Olszowy

Fiscal Policy and its affect on new firms formation

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Anetta Bała

Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Martyna Araszkiewicz

Wpływ kultury organizacyjnej na rozwój kapitału ludzkiego oficerów Wojska Polskiego w kontekście zatrudnienia po zakończonej służbie

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Aleksandra Rzepecka

Innowacje w biznesie szansą na przetrwanie i sukces firm

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Karol Kozioł

NAUKI MEDYCZNE I ZDROWIE - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Prezentacje wyników badań z zakresu osiągnięć współczesnej medycyny i zagadnień związanych ze zdrowiem, rehabilitacją i kosmetologią. Panel adresowany jest do osób, których zainteresowania naukowe ściśle wiążą się z zagadnieniami z zakresu fizjoterapii, metod terapii schorzeń natury rozwojowej i genetycznej, metod leczenia i terapii osób trwale unieruchomionych, form i sposobów terapii zaburzeń natury emocjonalnej; profilaktyki wad postawy; leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych.

K. Szychowski

Moderator: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ

Ewolucyjne ujęcie zjawiska nawrotowej dyskopatii odcinka lędźwiowego - studium przypadku

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Paulina Janas, Karol Sobczyk

Skórka czy miąższ? – Potencjał kosmetyczny odpadów owocowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Paulina Lechwar, Magdalena Lasota

Immunoterapia nowotworu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Elżbieta Szabarkiewicz

Kosmetyczne właściwości porostu islandzkiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Magdalena Lasota

Cera naczyniowa - prewencja i metodyka wparcia kosmetologicznego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Anna Lichtarska

Innowacyjne rozwiązania w świecie Głuchych

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Karolina Paszek

Ocena właściwości biologicznych ekstraktu z Inonotus obliquus w warunkach in vitro

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Paulina Matuszewska

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - pod patronetem Europe Direct Rzeszów

Panel tematyczny pod honorowym patronatem Europe Direct Rzeszów. Tematyka panelu koncentruje się wokół roli i znaczenia zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszego życia, szczególnie w obrębie środowiska, społeczeństwa i gospodarki, na wielu poziomach: zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Poruszane tematy będą dotyczyły sposobów zaspokajania potrzeb współczesnych społeczeństw, bez ograniczania możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń.

J. Berniak

Moderator: dr Justyna Berniak-Woźny

Bardziej ekologiczne miasto dzięki rozwiązaniom Smart City na przykładzie analizy mobilności w transporcie publicznym miasta Rybnik

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Aleksandra Janczak

Certyfikaty ekologiczne jako przykład działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Natalia Baran, Julia Gawłowska, Paweł Lach

Codzienne użytkowanie i funkcjonowanie podziemnych domów samowytarczalnych oraz ich wpływ na środowisko

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Stanisław Dryja

Wiedza finansowa a postawy wobec oszczędzania na przykładzie studentów WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Jakub Boratyn, Klaudia Bukowińska

Wpływ chlorku sodu oraz chlorku kadmu na parametry biometryczne i biochemiczne kultur in vitro organów Daphne jasminea (Thymeleaceae)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Julia Wincenciak

Rolnictwo przyszłości - projekty, koncepcje i praktyczne rozwiązania oparte na zrównoważonym rozwoju zarówno w aspekcie agrokultury, jak i architektury

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Joanna Markiewicz

Farmy pionowe jako innowacyjne i ekonomiczne rozwiązanie na problemy żywnościowe ludzi na świecie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Zofia Przewrocka

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I IT

Kwestie związane z rozwojem nowych technologii IT, a więc: technologie mobilne, bezpieczeństwo informacji, internet rzeczy, big data. W ramach panelu poruszana będzie tematyka rozwoju inteligentnych technologii, zaawansowanej infrastruktury, a także komercjalizacji i wyceny technologii.

M. Jaszuk

Moderator: dr Marek Jaszuk

Czym jest i jak działa Transformer (Deep Learning)

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jakub Misiło

Concept art i jego sekrety

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Michał Pomianek

Web scraping w Python

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Sławomir Jasina

OSINT (Biały Wywiad) czyli techniki pozyskiwania informacji o ludziach i firmach

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Michał Wierzbiński

Jak działa Bitcoin? - techniczna strona technologii blockchain

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Bartosz Ślepecki

Automatyzacja i zastosowanie rozpoznawania mowy - apilikacje z wykorzystaniem automatyzacji i modułu SpeachRecognition

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Piotr Matusiewicz, Maksymilian Kwiatkowski

DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA

Tematy bliskie dziennikarstwu i nowym mediom, takie jak: metody wykorzystywane w badaniach nad mediami, ewolucja rynku prasowego, zmiany modelu finansowania prasy oraz ich wpływu na twórczość dziennikarską. W kręgu prezentowanych zainteresowań znajdą się: social media, marketing, kultura w świecie wirtualnym, nowe trendy w komunikacji on-line, kształtowanie wizerunku, blogi a także kwestie związane z zawodem dziennikarza, jak: rzetelność, etyka, odpowiedzialność, niezależność i ochrona prawnoautorska.

Iwona Leonowicz-Bukała 1

Moderator: dr Iwona Leonowicz-Bukała

TikTok jako innowacyjne narzędzie do promocji marki

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Patryk Soliński, Karolina Sondej

Fake news jako motyw w plakacie społecznym

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Patrycja Głodek

Content marketing uczelni wyższych. Co wpływa na wybór uczelni i kierunku studiów przez absolwentów szkół średnich?

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Jessica Orzechowska, Gabriela Płodzień, Anna Romańska, Sylwia Nowak

RTM – Real Time Marketing w praktyce

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Agnieszka Witek

Projektowanie postaci do komiksu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Izabela Lenczowska, Dominika Mazur

PRZERWA OBIADOWA

„Zainspirowani nauką i technologią - inkubacja i akceleracja pomysłów biznesowych opartych na wiedzy we współpracy z korporacjami”

WARSZTATY

37739770_2047118415360132_4606706880021004288_n

Daniel Dereniowski - prezes firmy HugeTECH

Spotkanie integracyjne przy grillu

Dzień 02

2022-05-26

Kawa na Dzień dobry 🙂

Przechwytywanie

INNOWACJE W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

IMG_6879-300×200

Moderator: mgr Karolina Palimąka

NFT – nowoczesna forma aktywów finansowych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Dawid Penar

Efektywność ekonomiczna inwestycji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Agnieszka Martynowicz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw podczas pandemii Covid-19

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Marcin Gorzelany, Sylwia Tasz

Ecology in Financial Institutions: Green Bonds and Their Impact on Financial Statements

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Agata Aftowicz, Igor Kacperski

Can Cryptocurrencies become a future method of payment in the tourism sector?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Azamat Aiazbekov

Wpływ innowacyjnych systemów dedykowanych na zarzadzanie firmą na przykładzie RAILSOFT- systemu do zarządzania Przedsiębiorstwem Infrastruktury Kolejowej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Milena Sinacka

NAUKI MEDYCZNE I ZDROWIE - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

K. Szychowski

Moderator: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ

Ekstrakty z yerba mate i matcha – wielofunkcyjne składniki aktywne kosmetyków ochronnych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Monika Szczepanik

Wykorzystanie technik druku 3D w ortopedii oraz traumatologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rafał Ejsner

Wsparcie żywieniowe podczas rehabilitacji kontuzjowanych sportowców amatorów

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Piotr Styczeń

Ocena toksycznego działania nanocząstek srebra w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego in vitro

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Martyna Masicz, Jagoda Lachowska

Jak przeprowadzić eksperyment medyczny zgodnie z prawem?

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Anna Król

Najczęstsze problemy podologiczne wśród tancerzy tańca towarzyskiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kinga Stolarska

Eksperyment medyczny – komparatystyka regulacji prawnych w Polsce i za granicą

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Weronika Gętkowska

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

J. Berniak

Moderator: dr Justyna Berniak-Woźny

Personal branding. O drodze zbudowania marki osobistej

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

mgr Joanna Olszowy

Idee zrównoważonego rozwoju w edukacji wczesnej

Akademia Pomorska w Słupsku

Natalia Jankowska

Ekologistyka w gminie Wieruszów

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Piotr Nakonieczny

Praca z dziećmi uchodźców w Akademickim Centrum Opieki Akademii Pomorskiej w Słupsku w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Akademia Pomorska w Słupsku

Magdalena Wantoch-Rekowska

Oddziaływanie temperatury i suszy na biosyntezę metabolitów u Mentha sp.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Damian Adamus

Gromadzenie metabolitów wtórnych jako odpowiedź na stres mechaniczny u przedstawicieli Lamiaceae

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Cezary Kruszyna

Wpływ procesów przewozowych na ekologię

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Klaudia Kopeć

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I IT

M. Jaszuk

Moderator: dr Marek Jaszuk

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Dmytro Brahanets

Level design - więcej niż rysowanie map

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kamil Ustrzyński

Wykrywanie stresu w głosie przy pomocy sztucznej inteligencji

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dominik Maciąg

Monitorowanie jakości powietrza

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wojciech Hałdys

Ciągła ewaluacja modeli uczenia maszynowego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Patryk Gronkiewicz

Wykorzystanie funkcji rozpoznawania ruchu w systemach nadzorowania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Daniil Falovskyi

Beton przyjazny środowisku - beton konopny jako innowacja w budownictwie.

Politechnika Białostocka

Krzysztof Słoma, Julia Skorbiłowicz

PRZERWA OBIADOWA

Ogłoszenie wyników konkursu na poster o tematyce unijnej i rozdanie nagród

Oficjalne zakończenie konferencji

Dowiedz się więcej

Zarejestruj się

Opłata konferencyjna

udział bierny i czynny

PLN 80,00

 • Możliwoć publikacji w czasopismach z wykazu MEiN
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe, obiady i spotkanie integracyjne
 • Zarejestruj się

Ważne terminy

Dodatkowe informacje

 • do 6 maja 2022 r. - zgłoszenia udziału w konferencji
 • do 10 maja 2022 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 25-26 maja 2022 r. - konferencja "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"
 • Zarezerwuj nocleg

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłatę konferencyjną w wysokości 80 zł należy wpłacić do 10 maja br.
Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
nr konta: 86 12402614 1111 0000 3963 3628
Z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika - konferencja Nauka i pasja

 

NOCLEG

W celu rezerwacji noclegu prosimy o kontakt telefoniczny: 17 866 13 40.

 

PREZENTACJA

Podczas konferencji każdy uczestnik będzie miał 15 minut na przedstawienie swojej prezentacji (referatu),
która powinna mieć formę slajdów będących wizualizacją przedstawianego tematu.
Każdy uczestnik w ramach opłaty konferencyjnej może zaprezentować jeden referat. Kolejna prezentacja
jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku wolnego miejsca w danym panelu - opłata za drugi referat
wynosi 40 zł.

 

KONKURS NA NAJLEPSZY REFERAT

w każdym panelu tematycznym (w obu dniach konferencji) zostanie przeprowadzimy konkurs na najciekawszy
referat. Zwycięzcy, którzy zostaną wybrani na drodze głosowania otrzymają nagrody - karty prezentowe do księgarni.

 

PUBLIKACJA

Najlepsze artykuły mogą zostać opublikowane w czasopismach:
Studia Humana (ISSN: 2299-0518), 40 pkt. w wykazie MEiN
Social Communication (ISSN: 2450-7563), 20 pkt. w wykazie MEiN
Financial Internet Quarterly (ISSN: 1734-039X), 40 pkt. w wykazie MEiN
Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym czasopismem.

 

KOMITET NAUKOWY

Prorektor ds. Nauki dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ - Przewodnicząca
dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ
dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ
dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
dr Justyna Berniak-Woźny
dr inż. Mariusz Wrzesień

Organizator

Główny Partner Konferencji

Honorowy patronat panelu "Zrównoważony rozwój"

Honorowy patronat

Partner technologiczny

Partner technologiczny

Patronat medialny

Partnerzy

Zapoznaj się z lokalizacją

Miejsce konferencji

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa 386A
36-020 Kielnarowa

Nie zapomnij zaprosić swoich znajomych!

Napisz do nas

Wątpliwości? Pytania? Sugestie?