Bez-nazwy-3
2023-05-24

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Serdecznie dziękujemy za udział w XIV edycji konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbyła się w dniach 24-25 maja 2023 roku.

Podczas konferencji młodzi naukowcy zaprezentowali swoje referaty zarówno w j. polskim i angielskim w pięciu panelach tematycznych:

 • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
 • Innowacje technologiczne i IT
 • Nauki medyczne i zdrowie
 • Komunikacja marketingowa i nowe media
 • Zrównoważony rozwój

 

Szczegółowy program konferencji znajduje się w zakładce "Harmonogram".

 

Celem konferencji była promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

Dotychczasowe edycje pozwoliły „Nauce i pasji” wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny w całej Polsce. Z roku na rok staramy się, aby wydarzenie to nabierało coraz większego znaczenia - zarówno w kategorii naukowej, kulturalnej, jak i społecznej.

Zapraszamy do udziału w przyszłym roku!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu z konferencji 🙂

 

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka”

Zobacz film z XIII edycji konferencji:

Bądź na bieżąco

Aktualności

zdjecoe2

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Dzień 01

2023-05-24

Rejestracja uczestników

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Przechwytywanie

Powitalna kawa

Otwarcie konferencji

Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

MG_1004-500×333

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Wykład otwarty pt. "Zrównoważony rozwój a prawa człowieka oraz konsekwencje ich łamania"

Pełnomocnik Prezydenta WSIiZ ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, adiunkt w Katedrze Zarządzania

J. Berniak

dr Justyna Berniak-Woźny

Przechwytywanie

Przerwa kawowa

INNOWACJE W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

Panel obejmuje zagadnienia z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych, a wystąpienia poświęcone współczesnym problemom gospodarczym, tendencjom rynkowym w skali globalnej i krajowej oraz rozwojowi innowacyjnej gospodarki. Omawiane są też kwestie zarządzania przedsiębiorstwem i projektami, rządowe metody wsparcia inicjatyw gospodarczych, problemy demografii i migracji, zjawiska towarzyszące wyczerpywaniu się surowców naturalnych oraz kryzysów gospodarczych.

IMG_0103-500×333

Moderator: dr inż. Sylwia Olszańska

Implementacja koncepcji zarządzania procesowego w mikro firmie usługowej - analiza i synteza

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr inż. Joanna Nowicka

Wsparcie migrantów wojennych z Ukrainy wyzwaniem dla lokalnych społeczności

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

dr Andrzej Gołębiowski, prof. WSH

Zarządzanie unijnym wsparciem dla uchodźców z Ukrainy w obliczu agresji rosyjskiej

Akademia Sztuki Wojennej

dr Małgorzata Chackiewicz

Rola partnerstwa biznesowego w efektywnym budowaniu przewagi rynkowej

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

dr inż. Aleksander Kasprzyk

Zastosowanie potencjału sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Klaudia Mikulec

Wykorzystanie gier symulacyjnych i planszowych jako nowoczesnej formy w obszarze zarządzania wśród studentów PUZ w Tarnobrzegu

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

mgr Joanna Olszowy

Koncepcja work-life balance w skutecznym zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

dr Joanna Sepioło

Współczesne metody określania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Tomasz Kulig

Copywriting - zawód przyszłości w kontekście globalnych trendów

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Klaudiusz Balmas

NAUKI MEDYCZNE I ZDROWIE

Prezentacje wyników badań z zakresu osiągnięć współczesnej medycyny i zagadnień związanych ze zdrowiem, rehabilitacją i kosmetologią. Panel adresowany jest do osób, których zainteresowania naukowe ściśle wiążą się z zagadnieniami z zakresu fizjoterapii, metod terapii schorzeń natury rozwojowej i genetycznej, metod leczenia i terapii osób trwale unieruchomionych, form i sposobów terapii zaburzeń natury emocjonalnej; profilaktyki wad postawy; leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych.

K. Szychowski

Moderator: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ

Badanie wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży: aktualne badania i przyszłe kierunki

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Barbara Czuba

Analiza zjawiska wypalenia zawodowego wśród pracowników przedsiębiorstw i strefy budżetowej

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Jessica Orzechowska, Gabriela Płodzień

Interdyscyplinarnie o kawie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sylwia Mroszczyk

Zafałszowania miodu i metody ich wykrywania

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

dr Magdalena Marchel

Metabolity szlaku kinureninowego jako obiecujące biomarkery raka żołądka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

mgr inż. Kinga Ożga

Oksaliplatyna i jej wpływ na metabolizm fibroblastów mysich in vitro (3T3-L1)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Edyta Kaleniuk

Zmiany wartości odżywczej i potencjału antyoksydacyjnego kwiatów różnych gatunków i odmian roślin z rodzaju Cucurbita podczas przechowywania

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Michał Potaczek

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - pod patronatem Europe Direct Rzeszów

Panel tematyczny pod honorowym patronatem Europe Direct Rzeszów. Tematyka panelu koncentruje się wokół roli i znaczenia zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszego życia, szczególnie w obrębie środowiska, społeczeństwa i gospodarki, na wielu poziomach: zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Poruszane tematy będą dotyczyły sposobów zaspokajania potrzeb współczesnych społeczeństw, bez ograniczania możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń.

J. Berniak

Moderator: dr Justyna Berniak-Woźny

Wyzwania dla polskiej gospodarki z perspektywy założeń „Europejskiego Zielonego Ładu” do roku 2030

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

mgr Wiktor Walczak

Możliwości zarządzania rozwojem lokalnym z wykorzystaniem nowych technologii gromadzenia i przetwarzania danych

Akademia Sztuki Wojennej

mjr dr inż. Małgorzata Orłowska, mjr dr inż. Dawid Orłowski

Wykluczenie komunikacyjne w Polsce

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Jan Babiński

Wzrost facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia) na podłożu z dodatkiem organicznych materiałów odpadowych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Julia Wincenciak

Postawy wobec oszczędzania energii na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Jakub Boratyn

Jak postrzegany jest dostęp do wysokiej jakości kształcenia w Polsce?

Akademia Pomorska w Słupsku

Natalia Jankowska

Jak tolerancja społeczeństwa polskiego zmieniła się pod wpływem wojny w Ukrainie?

Akademia Pomorska w Słupsku

Magdalena Wantoch-Rekowska

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I IT

Kwestie związane z rozwojem nowych technologii IT (technologie mobilne, bezpieczeństwo informacji, internet rzeczy, big data), nowymi zagadnieniami z zakresu marketingu i mediów (m.in. marketing automation) a także z dynamicznym rozwojem rynku startupów (crowdfunding, finansowanie innowacji przez fundusze VC oraz aniołów biznesu). W ramach panelu poruszana będzie tematyka rozwoju inteligentnych technologii, zaawansowanej infrastruktury, a także komercjalizacji i wyceny technologii.

M. Jaszuk

Moderator: dr Marek Jaszuk

Celowość stosowania notacji OMG w branży IT

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr Karol Suchenia, mgr inż. Anna Suchenia

SmartHome - możliwości i zagrożenia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kacper Babiarz

Inteligentne zarządzanie energią

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Jakub Kołodziejczyk

IT Model EcoDomu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Sebastian Kazienko

Zastosowanie transformaty Stockwella i teorii Chaosu w analizie sygnałów diagnostycznych

Politechnika Koszalińska

mgr Emilia Zeuschner

Inteligentny dom

Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Piotr Matusiewicz

Najczęściej spotykane podatności w aplikacjach internetowych - OWASP top 10

Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Michał Wierzbiński

Jak działa chat-gtp3

Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Bartosz Ślepecki

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I NOWE MEDIA

Tematy bliskie dziennikarstwu i komunikacji marketingowej, takie jak: metody wykorzystywane w badaniach nad mediami, ewolucja rynku prasowego, narzędzia i formy komunikacji marketingowej. W kręgu prezentowanych zainteresowań znajdą się: social media, marketing, kultura w świecie wirtualnym, nowe trendy w komunikacji on-line, kształtowanie wizerunku, blogi a także kwestie związane z zawodem dziennikarza, takie jak rzetelność, etyka, odpowiedzialność, niezależność i ochrona prawnoautorska.

Moderator: mgr Karolina Góraj

Romantyzacja i mitologizacja seryjnych morderców w nowych mediach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Patrycja Głodek

Wpływ mediów społecznościowych na zachowania zakupowe konsumentów

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Julia Baszczyńska, Viktoryia Zhukava, Mateusz Zabierowski

Brytyjskość w każdym calu, czyli brytyjski humor w komunikacji marketingowej Ryanair w social media. Czy takie działanie ma na celu wychowanie młodego pokolenia pasażerów?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Mateusz Bacik

Grupa docelowych odbiorców treści i różnica pokoleń, czyli dlaczego EasyJet radzi sobie gorzej niż Ryanair na TikToku? 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wiktoria Stelmach

Deinfluencing jako odpowiedź na przesycenie Influence Marketingiem

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Karolina Sondej, Weronika Góra

Wykorzystanie technik nauczania przy użyciu nowoczesnych środków przekazu na przykładzie znaków języka chińskiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Grzegorz Pierścieniak

MixedReality w dzisiejszym świecie 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Marek Dziedzic

Gatunki gier (nie tylko) komputerowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dominik Barłóg

PRZERWA OBIADOWA

Taberna pod Sosnami

Warsztat kreatywnego rozwiązywania problemu

O sobie: Pomagam ludziom zrozumieć finanse i rozwiązywać problemy z nimi związane. Swoje doświadczenie jako nauczyciel i badacz zdobywałem na uniwersytetach w Katowicach, Poznaniu i Rydze. Dodatkowo, brałem udział w projektach finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz uczestniczyłem w szkoleniach i warsztatach, m.in. na Zurich University of Applied Sciences w Szwajcarii. Aktualnie pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Poza moją pracą zawodową, zawsze staram się znaleźć czas na budowanie relacji z bliskimi oraz na aktywność na świeżym powietrzu.

sdsd

mgr Rafał Rydzewski / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Spotkanie integracyjne przy grillu

Taberna pod Sosnami

Dzień 02

2023-05-25

Kawa na Dzień dobry 🙂

Przechwytywanie

INNOWACJE W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

Panel obejmuje zagadnienia z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych a wystąpienia poświęcone współczesnym problemom gospodarczym, tendencjom rynkowym w skali globalnej i krajowej oraz rozwojowi innowacyjnej gospodarki. Omawiane będą kwestie zarządzania przedsiębiorstwami i projektami, rządowe metody wsparcia inicjatyw gospodarczych, problemy demografii i migracji, zjawiska towarzyszące wyczerpywaniu się surowców naturalnych oraz kryzysów gospodarczych.

IMG_0103-500×333

Moderator: dr inż. Sylwia Olszańska

City sharing - dzielenie się miastami. Współczesne podejście do tworzenia ekosystemów innowacyjnych miejskich obszarów funkcjonalnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Agnieszka Smreczyńska-Gąbka

Innowacyjne rozwiązania sprzedażowe na przykładzie cukierni, piekarni i kawiarni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Magdalena Socha, Angelika Kubit

Menedżer w organizacji XXI wieku

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Katarzyna Mokrzycka

Kwestie ekonomiczne w założeniu przedsiębiorstwa branży transportowo-spedycyjnej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Lidiia Prokopiuk

Zmiany na rynku pracy animatorów i grafików przed i po pandemii

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Liliana Żywicka

Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez fundusze inwestycyjne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agata Aftowicz

Researching the entrepreneurial potential of students

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aleksander Hancock

Zagrożenia związane z rynkiem kryptowalut i emisją CBDC

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aleksandra Szewczyk

Dlaczego powinniśmy wyemitować CBDC? Korzyści w zależności od poziomu rozwoju kraju

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Antoni Łaszewski

Airline’s Finance

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Alireza Hoghoughi Esfahani

Capital investment in airlines

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Anastasiia Hlukhova

Analiza firmy IKEA pod kątem zarządzania, zakupów i całej gospodarki magazynowej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Sofiia Lychman

Potencjał symulacji komputerowej przy organizacji procesów w przedsiębiorstwie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Yaroslav Oleshkevych

NAUKI MEDYCZNE I ZDROWIE

MG_6757-500×333

Moderator: dr Marlena Krawczyk-Suszek

Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy – prawne aspekty donacji ciała na cele badawcze

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Anna Król

Hamowanie ścieżki SHH przez nanocząstki srebra w modelu glejaka in vitro

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Martyna Masicz

Wykorzystanie inhibitorów kinazy tyrozynowej oraz przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nowotworów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Jagoda Lachowska

Bariera komunikacyjna w obliczu pacjenta hospitalizowanego

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Karolina Paszek

Inflammaging – jak uchronić skórę przed przedwczesnym procesem starzenia?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Paulina Sołtysek

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu polimlekowego w terapiach anti-aging.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dominika Bulicz

Ocena korzystności i szkodliwości kosmetyków - problem plecakowy

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kinga Olszewska; Mateusz Sygnator

Zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych - określenie kosmetycznego potencjału ekstraktów otrzymywanych z różnych organów morfologicznych czarnego bzu (Sambucus nigra)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Marcelina Chmura

Wsparcie śpiewu liturgicznego podczas pracy z klientem osteopatycznym

Szkoła Śpiewu Muzyki Liturgicznej w Warszawie

Piotr Styczeń

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - pod patronatem Europe Direct Rzeszów

Panel tematyczny pod honorowym patronatem Europe Direct Rzeszów. Tematyka panelu koncentruje się wokół roli i znaczenia zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszego życia, szczególnie w obrębie środowiska, społeczeństwa i gospodarki, na wielu poziomach: zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Poruszane tematy będą dotyczyły sposobów zaspokajania potrzeb współczesnych społeczeństw, bez ograniczania możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń.

foto_ENK-485×500

Moderator: mgr Ewa Nowak - Koprowicz

Zastosowanie instrumentu REACT EU w województwiepodkarpackim

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Gabriela Płodzień Jessica Orzechowska

Zrównoważone podróżowanie a świadomość ekologiczna

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Gabriela Karaś

Klimat, niepewność i ekonomia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Paweł Stokłosa

Rozwój OZE jako odpowiedź na kryzys energetyczny

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Anna Gacek

Osady ściekowe jako źródło biogazu i energii w oczyszczalni ścieków

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Martyna Karbowniczek

Human trafficking

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kajal Solanki

Rozwój w budownictwie drogowym - wykorzystywanie tworzyw sztucznych w nawierzchniach

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Mateusz Bajek

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I IT

Kwestie związane z rozwojem nowych technologii IT (technologie mobilne, bezpieczeństwo informacji, internet rzeczy, big data), nowymi zagadnieniami z zakresu marketingu i mediów (m.in. marketing automation) a także z dynamicznym rozwojem rynku startupów (crowdfunding, finansowanie innowacji przez fundusze VC oraz aniołów biznesu). W ramach panelu poruszana będzie tematyka rozwoju inteligentnych technologii, zaawansowanej infrastruktury, a także komercjalizacji i wyceny technologii.

M. Jaszuk

Moderator: dr Marek Jaszuk

Algorytm relokacyjny z zastosowaniem inteligencji rozproszonej operujący w przestrzeni dwuwymiarowej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Albert Szpunar

Wpływ sztucznej inteligencji na sztukę i życie człowieka

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Kamil Bałon, Adrian Jurkowski

Trendy w sztucznej inteligencji i ich wpływ na przyszłość pracy

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Filip Skawiński

Unreal Engine 5.2 – co nowego?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Katarzyna Dudzińska

Tworzenie postaci do gier i animacji za pomocą Metahuman

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Mariusz Chorąży

Obecny stan piractwa komputerowego

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

inż. Patryk Soliński

Deepfake: fałszywe twarze, realne obawy

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Aleksandra Słaby

Trójwymiarowe modelowanie danych biomedycznych wspierające proces planowania przedoperacyjnego

Smart Labs sp. z o.o.

Ewa Waliczek

OBIAD

Taberna pod Sosnami

Oficjalne zakończenie konferencji

Dowiedz się więcej

Zarejestruj się

Opłata konferencyjna

udział bierny i czynny

PLN 100,00

 • Możliwoć publikacji w czasopismach z wykazu MEiN
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe, obiady i spotkanie integracyjne
 • Zarejestruj się

Ważne terminy

Dodatkowe informacje

 • do 14 maja 2023 r. - zgłoszenia udziału w konferencji
 • do 15 maja 2023 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 24-25 maja 2023 r. - konferencja "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"
 • Zarezerwuj nocleg

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł należy wpłacić do 10 maja br.
Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
nr konta: 86 12402614 1111 0000 3963 3628
Z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika - konferencja Nauka i pasja

 

NOCLEG

W celu rezerwacji noclegu prosimy o kontakt telefoniczny: 17 866 13 40.

 

PREZENTACJA

Podczas konferencji każdy uczestnik będzie miał 15 minut na przedstawienie swojej prezentacji (referatu),
która powinna mieć formę slajdów będących wizualizacją przedstawianego tematu.
Każdy uczestnik w ramach opłaty konferencyjnej może zaprezentować jeden referat. Kolejna prezentacja
jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku wolnego miejsca w danym panelu - opłata za drugi referat
wynosi 50 zł.

 

KONKURS NA NAJLEPSZY REFERAT

w każdym panelu tematycznym (w obu dniach konferencji) zostanie przeprowadzimy konkurs na najciekawszy
referat. Zwycięzcy, którzy zostaną wybrani na drodze głosowania otrzymają nagrody - karty prezentowe do księgarni.

Konkurs zostanie przeprowadzony dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Europe Direct Rzeszów.

 

PUBLIKACJA

Najlepsze artykuły mogą zostać opublikowane w czasopismach:
Studia Humana (ISSN: 2299-0518), 40 pkt. w wykazie MEiN
Social Communication (ISSN: 2450-7563), 20 pkt. w wykazie MEiN
Financial Internet Quarterly (ISSN: 2719-3454), 40 pkt. w wykazie MEiN
Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym czasopismem.

 

KOMITET NAUKOWY

Prorektor ds. Nauki dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ - Przewodnicząca
dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ
dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ
dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
dr Justyna Berniak-Woźny
dr inż. Mariusz Wrzesień

 

KONTAKT

tel. 17 866 14 04
mail: naukaipasja@wsiz.edu.pl

Organizator

Honorowy patronat panelu "Zrównoważony rozwój"

Honorowy patronat

Partner technologiczny

Partnerzy

Zapoznaj się z lokalizacją

Miejsce konferencji

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa 386A
36-020 Kielnarowa

Nie zapomnij zaprosić swoich znajomych!

Napisz do nas

Wątpliwości? Pytania? Sugestie?