XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 2022

25-26 maja 2022 roku odbyła się XIII edycja konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. W wydarzeniu tym udział wzięli młodzi naukowcy z 17 uczelni (akademii, uniwersytetów i politechnik oraz innych uczelni publicznych i niepublicznych), którzy zaprezentowali łącznie 55 referatów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim w pięciu panelach tematycznych:

· Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu

· Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji

· Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania

· Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku

· Zrównoważony rozwój

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka”