XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 2019

31 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się XI edycja konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, podczas której stu uczestników z 13 uczelni z całej Polski zaprezentowało referaty w następujących panelach tematycznych:

 • Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu
 • Rozwój innowacji technologicznych i IT
 • Dziennikarstwo i nowe media
 • Innowacje w turystyce i ekologii
 • Zdrowie, kosmetologia, rehabilitacja – innowacyjne rozwiązania
 • Bezpieczeństwo, prawo, polityka
 • Session in English

Celem konferencji jest promocja działalności naukowej studentów, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich, ale również pokazanie możliwości współpracy nauki i biznesu a także komercjalizacji badań. W związku z tym w przeddzień konferencji zostały zorganizowane warsztaty biznesowe „Od badań do komercjalizacji” w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkubator, podczas których poruszone zostały tematy z zakresu:

 • tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych
  • komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
  • wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną także aspekty prawne ochrony własnych badań.

Konferencja kolejny już raz otrzymała finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki. Partnerem głównym zostało Podkarpackie Centrum Innowacji, partnerem technologicznym – HugeTECH, zaś patronat honorowy objęła Fundacja na rzecz nauki i edukacji – Talenty.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.