18 maja 2018 r. – podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji konferencji w sześciu panelach tematycznych wystąpiło 75 uczestników. Udział w konferencji wzięli studenci z Polski, a także studenci zagraniczni wygłaszając swoje referaty w języku polskim i angielskim.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Medycznego, dr Krzysztof Szpara, odczytując list Pani Prorektor ds. Nauki, dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ, skierowany do uczestników. Następnie dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ, wygłosił wykład otwarty nt. „O nadmiernej eksploatacji stylistyki filmowej”.


X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.